Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja b.r. Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zobowiązani jesteśmy poinformować Państwa o przetwarzaniu Państwa danych osobowych przez firmę MOCHNIK Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Opolu, ul. Składowa 6.

Państwa dane osobowe zostały podane MOCHNIK Sp. z o.o. Sp.k. dobrowolnie za pośrednictwem dowolnego środka komunikacji (zgłoszenie przez internet, telefon, poczta tradycyjna, e-mail, spotkania bezpośrednie, wszelkie kanały mediów społecznościowych, komunikatory internetowe i inne) w celach biznesowych. Podane dane osobowe są zapisane w używanym przez MOCHNIK Sp. z o.o. Sp.k. systemie klasy ERP CRM (Enterprise Resource Planning Customer Relationship Management) służącym do zarządzania kontaktami z aktualnymi i potencjalnymi kontrahentami MOCHNIK Sp. z o.o. Sp.k..

MOCHNIK Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Opolu przy ulicy Składowej 6, NIP: 7543083778, REGON: 161594747, KRS: 0000525799, zwanym dalej MOCHNIK Sp. z o.o. Sp.k., jest Administratorem następujących Pani/Pana danych osobowych: imię i nazwisko, firma, stanowisko, dział, specjalizacja, adres e-mail, telefon.

MOCHNIK Sp. z o.o. Sp.k. nie powołuje Inspektora Ochrony Danych. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych można skontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: rodo@mochnik.com.pl.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

 1. Niezbędnej i prawidłowej obsługi o charakterze handlowym, w tym podjęcia działań przed przyjęciem zamówienia na żądanie osoby, której dane dotyczą;
  /podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b),  i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych/;
 2. wykonywania czynności zgodnie z udzielonymi przez Państwa zgodami;
  /podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych/;
 3. wykonywania czynności wymaganych obowiązującymi przepisami prawnymi i administracyjnymi;
  /podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych/;
 4. realizacji prawnie uzasadnionego interesu firmy MOCHNIK Sp. z o.o. Sp.k., a w szczególności:

1)      – dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń;

2)      – prowadzenia analiz jakości świadczonych usług/sprzedaży/produkcji;
/podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych/;

Państwa dane osobowe będą przetwarzane dopóki, dopóty nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec ich przetwarzania, a w razie zgłoszenia sprzeciwu – przez okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą.

Pani/Pana dane mogą zostać przekazane następującym podmiotom:

 1. podwykonawcom (podmioty przetwarzające), takim jak firmy kurierskie i spedycyjne (w celu doręczenia przesyłek), biuro rachunkowe obsługujące MOCHNIK Sp. z o.o. Sp.k., firmy prawnicze, informatyczne, wykonawcy usług na zlecenie MOCHNIK Sp. z o.o. Sp.k.,
 2. wszelkie instytucje państwowe i publiczne na bazie obowiązującego prawa,

W przypadku, gdy siedziba centrali podmiotu, któremu przekazywane są Państwa dane znajduje się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym Państwa dane mogą zostać tam przekazane. Dotyczy to w szczególności firm kurierskich i spedycyjnych.

Informuję, że mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Przysługuje Państwu także prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia lub żądania zaprzestania ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonywania czynności, o których wyżej mowa.

 

Możesz spersonalizować naszą stronę www.glasimo.pl – włączając  lub wyłączając aplikacje zbierające dane: